Wyrok TSUE C-527/15

W dzienniku Urzędowym UE opublikowano Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie C-527/15, w którym Sąd wskazał, że wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 5 dyrektywy 2001/29 należy dokonywać w ten sposób, że tymczasowe zwielokrotnianie – na odtwarzaczu multimedialnym takim jak rozpatrywany w postępowaniu głównym – utworu chronionego prawem więcej

Konsultacje BEREC

BEREC opublikował w ramach prowadzonych konsultacji rozpoczętych dnia 27 marca br. propozycję wytycznych w sprawie analizy rynku i oceny znacznej pozycji rynkowej w ramach wspólnotowych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ("wytyczne SMP"). Z całym artykułem zaponać się Państwo możecie tutaj: więcej

Nowy przewodniczący Komisji Prawa Autorskiegp

W dniu 19 czerwca 2017 r. arbitrzy Komisji Prawa Autorskiego, na pierwszym posiedzeniu VIII kadencji, na przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego wybrali arbitra Pana Marka Staszewskiego. Zastępcą przewodniczącego Komisji został Pan Oskar Tułodziecki. Więcej infomacji na ten temat, znajdzicie Państwo tutaj: http://b więcej